Auzitegi Goreneko Lan-Arloko Salak empresa bat kondenatu du langileen greba eskubidea
urratzeagatik. Izan ere, salaren doktrinaren arabera, Hitzarmen Kolektiboak espreski jasotzen
duen kasuetan soilik ahalko da greba eskubidearen egikaritza absentismoaren konputoan
sartu.

https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ab4ed00386d32d6aa0a8778d75e36f0d

Roj: STS 712/2023 – ECLI:ES:TS:2023:712