alabe abokatuak

ZERBITZUAK

 • Dibortzioak eta akordiozko banantzeak edo kontentziosoak.
 • Zaintza partekatua, gurasobakar zaintza, adingabeen mantenua.
 • Ezkondu gabeko bikoteen haustura.
 • Neurrien modifikazioak.
 • Bisita erregimenak.
 • Ezkontza aurreko eta ezkontzako akordioak, kapitulazioak.
 • Alimentu mantenua, konpentsazio mantenua.
 • Familia lanerako mantenua.
 • Oinordetza zuzenbidea (oinordekoen deklarazioa, oinordetza zerga, zatiketak, oinordekoen inskripzio registrala).
 • Bizitzaren aurkako delituak (lesioak,, hilketak, erailketak, etab.).
 • Askatasunaren aurkako delituak (koakzioak, mehatxuak, etab.).
 • Sexu-askatasun eta -ukigabetasunaren aurkako delituak (sexu erasoak, sexu jazarpena, erakuts zalekeria eta ukigabetasunaren aurkako delituak, etab.).
 • Delitu ekonomikoak (iruzurra, bidegabeko jabetzeak, etab.).
 • Genero indarkeria eta etxeko indarkeria delituak.
 • Osotasun moralaren aurkako delituak.
 • Ondarearen kontrako delituak (ebasketa, lapurreta, estortsioa, etab.).
 • Ohorearen aurkako delituak (Irainak, kalumniak)
 • Intimitatearen aurkako delituak (sekretuak ezagutaraztea, bizilekua bortxatzea, etab).
 • Jabetza intelektualaren eta industrialaren aurkako delituak.
 • Kontsumitzaileen aurkako delituak.
 • Langileen eskubideen aurkako delituak.
 • Alkoholemiak
 • Juizio azkarrak.
 • Eskubide errealak.
 • Erantzukizun zibila.
 • Ez-ordaintze batetik eratorritako erreklamazioak.
 • Ez-ordaintzeak.
 • Trafiko istripuak.
 • Aseguru etxeei erreklamazioak.
 • Bigarren Aukeren Legea.
 • Obligazioak eta kontratuak.
 • Zoru klausula
 • Edonolako abusuzko klausula.
 • Edonolako mala praxis finantzieroagatiko erreklamazioak.
 • Etxegabetzeak. 
 • Bizileku- eta lan-baimenak
 • Ikasle baimenak
 • Bisak
 • Europar Batasuneko herritarren senidearen bizileku -txartela
 • Familia berrelkartzea
 • Nazionalitate-espedienteak
 • Kanporatze-espedienteak
 • Lan-errotzea
 • Familia-errotzea
 • Gizarte-errotzea
 • Lan kontratuak
 • Kaleratzeak
 • Diziplina eta zehapen prozedurak
 • Ezgaitasun eta lan bajak.
 • Langile eta kolektiboekin negoziazioak.
 • Lan istripuak.
 • Indemnizazioen erreklamazioak.
 • Prestazioen errekarguak
 • Baimenak
 • Hirugarren graduak
 • Baldintzapeko askatasuna
 • Zigor aurrekarien baliogabetzea.
 • Zigor arriskuen mapak.
 • Prebentzio neurriak
 • Etika eta compliance politika kodea.
 • Komunikazio kanalak eta barne-kexa kanalak.
 • Prestakuntza eta informazio politika.
 • Programen berrikusketa eta eguneraketa.

Mediazioa bi aldeen arteko auziak ebazteko borondatezko prozesu bat da. Helburua bi alderdientzat konponbide bat bilatzea da, bide jurisdikzionalari bide eman aurretik, honek ekarri dezakeen haserrea, norgehiagoka eta mendeku nahia ekiditeko. Hala ere, epaitegietarako bidea ezinbestekoa denean, kasu zehatzak eskatzen duen bidea jarraitzen dugu.